Siste oppdatering

Den norske los

Den norske los er en farvannsbeskrivelse som dekker norskekysten, Svalbard og Jan Mayen – og er et supplement til sjøkartene.

Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Den norske los

I versjon 1.0 av Den norske los er det fortsatt innhold fra pdf-utgavene av bok-serien, som ikke er georeferert. Dette arbeider Kartverket med forløpende.

Viktig informasjon

Den norske los er en informasjonskilde som inneholder kart, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distanser med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne. Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon.

Alminnelige opplysninger

Bind 1 "Alminnelige opplysninger" i bokserien "Den norske los", vil ikke bli oppdatert i sin nåværende form som pdf. Boka er ikke en del av den digitale utgaven av farvannsbeskrivelsen dnl.kartverket.no, men på kartverket.no/efs finner du alminnelige opplysninger i håndbok med generell informasjon til Efs.

Lovfestet publikasjon

For registreringspliktige skip er det lovfestet at den nautiske publikasjonen Den norske los skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av Den norske los, da farvannsbeskrivelsen også er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Sjøkart

Det vil forekomme ulikheter i kartgrunnlaget, sammenlignet med elektroniske sjøkart (ENC) og sjøkart på papir. Sjekk derfor alltid ENC eller papirkartet for informasjon du ikke finner i farvannsbeskrivelsen. Den norske los er et supplement til sjøkartet. 

Rettelser

Meldinger om rettelser til Den norske los kan sendes på e-post via den digitale tjenesten eller til kundesenter@kartverket.no.

Del