Siste oppdatering

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre målestokk er sterkt forenklet i innenskjærs farvann.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Egenskaper

Havnekartserien består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000, og dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann.

Bruksområder

Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene og innseilinger i kyststrøkene.

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg. 

Format

Havnekart tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Sjøkartene oppdateres hver 14. dag med rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Etter kjøp må brukeren selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert.

Se kartbladoversikt på norgeskart.no:

Del
XPPT