Siste oppdatering

Erklæring om rettighet i fast eiendom

Ønsker du å tinglyse en rettighet eller avtale i fast eiendom? Da kan du lese veiledning og finne skjema på denne siden. Det er derimot ikke et krav at du bruker vårt skjema.

Skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom

Hvilke servitutter og andre rettigheter kan tinglyses?

En avtale om rettighet på en annen person sin eiendom kan tinglyses.

Noen av de vanligste rettighetene som tinglyses er avtaler om forkjøpsrett, bruksrett til parkeringsplass, veirett, borett, rett til båtfeste, rett til å ha vann- og kloakkledning over naboens grunn, salg- og pantsettelsesforbud.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut. Når du laster ned skjemaet må du lagre det på enheten du bruker før du fyller ut.

Du kan også laste ned veiledningen som en PDF.

Dokumentet må skrives ut, signeres for hånd og sendes til oss i vanlig post. Du må sende erklæringen i to eksemplarer. Enten en original og en kopi, eller to originaler.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Side 1

Side 2

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT