Siste oppdatering

Tinglyse rettigheter og avtaler

En rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses.

Hvilke rettigheter kan tinglyses?

Dersom du ønsker å tinglyse en avtale, må avtalen gi deg en rett i en annen persons eiendom. Det kan være en rettighet på en spesifikk del av eiendommen, for eksempel en veirett. Du kan også tinglyse forpliktelser eller begrensninger som forkjøpsretter, eller rett til å få skille ut en tomt.

Noen av de vanligste rettighetene som tinglyses er blant annet avtaler om forkjøpsrett, bruksrett til parkeringsplass, leierett i bygning, veirett, borett, rett til båtfeste, rett til å ha vann- og kloakkledning over naboens grunn, byggeforbud, salg- og pantsettelsesforbud (urådighet).

Hva kan ikke tinglyses?

Du kan ikke tinglyse en personlig avtale så lenge den ikke skal hefte i en eiendom. Visse økonomiske avtaler kan heller ikke tinglyses. Eksempler på dette er: Hvordan oppgjøret skal fordeles ved salg, eller når overtakelsesdatoen er.

Hvordan tinglyse rettigheten din?

Det er ikke et krav om standardisert oppsett for tinglysing av avtaler eller erklæringer om rettigheter. Du kan bruke vårt veiledende skjema, slik at du får med deg de nødvendige opplysningene som kreves for tinglysing.

Det stilles strenge krav til dokumenter som skal tinglyses. En slik avtale bør være kort, og bør kun inneholde bestemmelser som kan tinglyses.

Personlige forpliktelser om betaling og lignende som ikke skal tinglyses, skal stå samlet til slutt i dokumentet. Du må i tillegg presisere hvilke av avtalene som ikke skal tinglyses.

Hvem kan være rettighetshaver?

Personer, eiendommer eller foretak kan være rettighetshavere. En eiendom kan for eksempel ha veirett over en annen eiendom. Dette er praktisk i de tilfellene rettigheten skal følge eiendommen.

Oppmålingsplikt for bruksrett og leierett

Dersom rettigheten gjelder feste eller annen eksklusiv bruksrett som skal gjelde i mer enn 10 år, og på en bestemt del av en eiendom, må arealet måles opp og gis et eget matrikkelnummer. Dette gjelder de fleste avtaler om leierett og bruksrett i grunnen på et område som er større enn 12 m2. Oppmålingsplikten gjelder ikke ved leie av hele eller deler av en bygning. Les mer om oppmålingsplikten i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 14.4

Ta kontakt med kommunen for spørsmål om oppmåling.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT