Siste oppdatering

Hvordan slette fra grunnboken

Servitutter og avtaler om forkjøpsrett, borett, leierett, bruksrett, byggeforbud, urådighet og andre rettigheter kan slettes hvis rettighetshaveren signerer. Det finnes også andre metoder for sletting.

Rettighetshaveren må signere

I et dokument som skal slettes fra grunnboken, vil det som hovedregel stå oppgitt en eller flere rettighetshavere knyttet til rettigheten. Dette kan være en eller flere personer, eller et foretak som har fått en forkjøpsrett, borett, leierett, panterett eller urådighet.

Hvis dokumentet skal slettes fra grunnboken, må den eller de som er rettighetshavere be om sletting ved å sende et brev til Kartverket. Slettebegjæringen må være signert av rettighetshaveren, eller av noen som kan opptre på vegne av rettighetshaveren.

Slik kan et dokument slettes fra grunnboken

 • Du må skrive hvilket type dokument du vil slette.
 • Du må oppgi dokumentnummeret det har i grunnboken. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret er, kan du se grunnboksbladet til eiendommen din på nettsiden www.seeiendom.kartverket.no.
  Et eksempel på dokumentnummer: 2020/1234-1/200.
 • Du må skrive eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i. Dersom eiendommen har et feste eller seksjonsnummer må du også skrive det.
 • Dersom det er en borettslagsandel skal du skrive borettslagets navn, organisasjons- og andelsnummer.
 • Den som har rettigheten må signere med original signatur.
 • Dersom rettighetshaver er en privatperson, må du skrive fødselsnummeret (11 siffer). Er rettighetshaver et foretak, må du skrive organisasjonsnummeret til selskapet, og erklære at du sletter pantet på vegne av foretaket.
 • Slettemeldingen må sendes i to eksemplarer. En original og en kopi, eller to originaler.

Alternativt kan rettighetshaver skrive en påtegning direkte på det tinglyste dokumentet om at det skal slettes.

Kopi av underskriften blir ikke godtatt, og en begjæring om sletting kan ikke sendes via e-post eller faks.

Obligasjoner

Dersom du skal slette en obligasjon må du i de fleste tilfeller sende inn den originale obligasjonen.

Les mer om sletting av obligasjoner.

Fremgangsmåte dersom rettighetshaver ikke signerer

Adresser Send dokumentene til:

 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT