Siste oppdatering

Foreldelse og retinglysing

Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utleggsforretninger 5 år etter tinglysing.

Foreldelse av rettsvernet

Noen tinglyste rettigheter mister rettsvernet når bestemte tidsfrister løper ut. Dette gjelder rettigheter som er ment å vare i et bestemt tidsrom, for eksempel en kjøpekontrakt, leieavtale eller panterett. Rettigheter som er ment å vare for alltid, eller for noens levetid, mister ikke rettsvernet etter disse bestemmelsene.

Det er viktig å være klar over at det bare er rettsvernet tinglysingen gir, som faller bort. Hvorvidt heftelsen som sådan fortsatt består, er ikke et forhold som Kartverket kontrollerer.

Kartverket sletter

Når foreldelsesfristene har gått ut, kan Kartverket av eget tiltak fjerne de tinglyste dokumentene fra grunnboken. Det finnes ikke noe automatisk varslingssystem når fristene løper ut, og vi er i stor grad avhengig av påminnelser fra publikum. Dersom heftelsen blir stående i grunnboken etter at foreldelsesfristen har gått ut, er det viktig å være klar over at rettsvernet likevel er falt bort ved fristens utløp.

Hvis du vet om en heftelse som har mistet sitt rettsvern etter foreldelsesreglene, eller ønsker å få det vurdert, kan du sende oss et brev eller e-post og forklare saken.

Unngå foreldelse med retinglysing

Foreldelse av rettsvernet kan forhindres ved at rettigheten blir tinglyst på ny, innen fristens utløp. Dette kalles ”retinglysing”.

En begjæring om retinglysing må være registrert i grunnboken før fristens utløp, og vil beholde samme prioritet som det opprinnelig tinglyste dokumentet. En ny tidsfrist begynner å løpe fra datoen dokumentet ble retinglyst.

Rettighetshaveren til heftelsen må signere med original signatur dersom dokumentet skal retinglyses.

Påtegninger om prioritetsvikelse, transport, nedkvittering og pantefrafall avbryter ikke fristen.

Elektronisk retinglysing

Virksomheter med avtale og tilgang til elektronisk tinglysing kan også tinglyse på nytt.

Retinglyse etter foreldelsesfristen har gått ut

Dersom begjæringen om retinglysing kommer inn etter fristens utløp, mister heftelsen sin opprinnelige prioritet, og får nytt rettsvern fra datoen for den siste tinglysingen. Dette gjelder uavhengig av om Kartverket har slettet heftelsen fra grunnboken på eget initiativ, eller om heftelsen fortsatt står i grunnboken. Dokumentet vil bli vurdert som om det ble tinglyst for første gang, med de samme kravene til hjemmelshavers underskrift, bevitnelse og lignende.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT