Elektronisk tinglysing

Profesjonelle aktører kan inngå avtale og sende inn dokumenter for tinglysing via sine egne systemer, eller via en systemintegrator. 

Elektronisk tinglysing - For profesjonelle aktører

Eiendomstjenester - Under avvikling

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester er under avvikling, og kan kun benyttes av brukere som allerede har avtale med Kartverket. 

Avvikler Eiendomstjenester

Eiendomstjenester blir avviklet i løpet av 2023. Fra 1. april er det ikke mulig å registrere nye brukervirksomheter i tjenesten

Ofte stilte spørsmål

Del