Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Elektronisk tinglysing

Profesjonelle aktører kan inngå avtale og sende inn dokumenter for tinglysing via sine egne systemer, eller via en systemintegrator. 

Elektronisk tinglysing - For profesjonelle aktører

Eiendomstjenester - Under avvikling

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester er under avvikling, og kan kun benyttes av brukere som allerede har avtale med Kartverket. 

Avvikler Eiendomstjenester

Eiendomstjenester blir avviklet i løpet av 2023. Fra 1. april er det ikke mulig å registrere nye brukervirksomheter i tjenesten

Ofte stilte spørsmål

Share