Siste oppdatering

Avtale om elektronisk tinglysing

Alle virksomheter som ønsker å knytte seg til Kartverkets system for elektronisk tinglysing må tegne avtale om tilgang og bruk av systemet. Dersom en annen virksomhet skal foreta slettinger, må det også etableres et fullmaktsforhold mellom virksomhetene.

Brukeravtale

Avtalen regulerer tilgang og bruk av det tekniske systemet for elektronisk tinglysing. Den regulerer vilkår for bruk av et Web Service basert API for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing, jf. tinglysingsforskriften § 3. Grensesnittet vil gi tilgang til alle nødvendige tjenester for validering av dokumenter før innsending, tjenester for innsending av dokumenter og tjenester for uthenting av tinglysingsresultat. I tillegg gis det tilgang til tjenester for oppslag i grunnboken i forbindelse med tinglysing.

Spesifikasjoner av systemet, hvilke tjenester som er tilbys, krav til sertifikater, oppdateringer, er beskrevet under området for teknisk informasjon.

Dersom du bruker en systemløsning som en tredjepart har utviklet, må du avklare hvilke rettsstiftelser som tilbys hos denne leverandøren.

Hvem kan tegne avtale?

Nåværende system for elektronisk tinglysing er basert på et maskin-til-maskin-grensesnitt. Det krever teknisk tilrettelegging i virksomhetens system for å kunne knytte seg til Kartverkets system. Virksomheten må selv sørge for å ha en tilgjengelig teknisk løsning, enten ved å utvikle selv eller kjøpe tjenesten fra en tredjepart. Bransjeorganisasjonene har gjerne informasjon om hvilke leverandører som har tilrettelagt system innenfor deres bransje.

Innsending av avtale

Last ned og fyll ut avtalen med informasjon om virksomheten og kontaktpersoner. Avtalen må signeres av virksomhetens daglige leder, prokurist eller signaturberettiget(e).

Avtale om tilgang og bruk av system for elektronisk tinglysing

Utfylt og signert avtale kan skannes og leveres via skjemaet under.

Fullmakter

Systemet for elektronisk tinglysing krever at alle innsendinger er signert med brukervirksomhetens elektroniske virksomhetssertifikat. Dersom virksomheten bruker en annen avdeling eller virksomhet til å gjennomføre tinglysingsforretninger, må fullmaktsforholdet registreres i vårt fullmaktsregister. Dette kan være aktuelt for relasjoner mellom bank og boligkredittselskaper, eller eiendomsmeglere og oppgjørsselskap.

Les mer om fullmakter ved elektronisk tinglysing.

Innsending av avtale

Velg for å laste opp signert brukeravtale
Del
XPPT