Kommune- og fylkesendringer

Her finner du informasjon om de ulike kommune- og fylkesendringene som har blitt gjennomført fra 2017, og veiledning om fremtidige endringer.

Se driftsmeldinger fra matrikkelen som har betydning for gjennomføring av kommune- og fylkesendringer.

Veiledning

JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

I forbindelse med kommunereguleringer ved et årsskifte tilbyr Kartverket eksterne brukere, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinformasjon for de aktuelle områdene som er berørt.

Nyttig

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2023

1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2023.

Del