Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Kartverkets resepsjon stengt inntil videre

I lys av smittesituasjonen i samfunnet iverksetter Kartverket ytterligere tiltak for å begrense smitterisikoen. Resepsjonen på Hønefoss vil derfor være stengt inntil videre.

Ny kartløsning for Gjerdrum

Et nytt endringskart over Gjerdrum viser hvordan massene har flyttet seg i forhold til eksisterende terreng. Endringskartet er basert på helt ferske laserdata bestilt fra NVE.

Eigedomsdata blir gratis

Eigedomsdata frå Kartverket er frå årsskiftet gratis tilgjengeleg for gründerar og andre offentlege og private verksemder.

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en ordning for autorisasjon av landmålere og Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, men det er først et krav at oppmålingsarbeidet blir ledet av en autorisert eiendomslandmåler fra 1. januar 2024.