Hopp til innhold

Eiendomsinformasjon

Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan du finne opplysningene på seeiendom.kartverket.no. Du kan også bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter.

I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument.

Les mer

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”.

Les mer

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir tildelt av kommunen i eiendomsregisteret matrikkelen, og blir brukt til å identifisere eiendommer i både matrikkelen og g...

Les mer

Eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken kan bestilles direkte fra Kartverket.

Les mer

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen?

Les mer

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Les mer

Hvis du vil vite hva som tidligere har vært tinglyst på en eiendom, kan du bestille en historisk grunnboksutskrift eller en kopi av den gamle grunnboken.

Les mer

Noen bygningstyper er skjermingsverdige. Tilgang til detaljert informasjon fra matrikkelen gis bare etter særskilt samtykke.

Les mer