Hopp til innhold

Burettslag og eigarseksjonar

Burettslag og andelar i burettslag skal registrerast i grunnboka. Ved sal, arveoppgjer og pantsetjing av ein burettslagsandel må du fylle ut eit eige skjema og sende det til Kartverket.

Mange store kontorbygninger og leilighetskompleks er seksjonert. Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst.

Les mer

For å tinglyse at ein andel i burettslag skiftar eigar, må du fylle ut og sende inn skjema for overføring av andel i burettslag. Burettslagsandelar er fritatt for dokumentavgift.

Les mer

Både nye burettslag og nye andelar i eksisterande burettslag skal registrerast i grunnboka. Det er styret i burettslaget som må sjå til at andelene vert registrerte hos Kartverket.

Les mer

Opplysingane om adressene til andelane i eit burettslag er registrert i grunnboksdatabasen. Feil i adressetilknytinga kan meldast til Kartverket.

Les mer

Burettslagsandelar som har same eigarforhold, og panterettar som kan sameinast, kan slåast saman. Styret må godkjenne samanslåinga.

Les mer

Eit burettslag kan omdannast til eit sameige ved å seksjonere eigedomen og avvikle burettslaget. Omsynet til panthavarane må ivaretakast.

Les mer