Hopp til innhold

Borettslag og eierseksjoner

Borettslag og andeler i borettslag skal registreres i grunnboken. Ved salg, arveoppgjør og pantsettelse av en borettslagsandel må du fylle ut et eget skjema og sende det til Kinsarvik.

Mange store kontorbygninger og leilighetskompleks er seksjonert. Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst.

Les mer

Både nye borettslag og nye andeler i eksisterende borettslag skal registreres i grunnboken. Det er styret i borettslaget som må sørge for at andelene blir registrert hos Kartverket.

Les mer

Burettslagsandelar som har same eigarforhold, og panterettar som kan sameinast, kan slåast saman. Styret må godkjenne samanslåinga.

Les mer

Eit burettslag kan omdannast til eit sameige ved å seksjonere eigedomen og avvikle burettslaget. Omsynet til panthavarane må ivaretakast.

Les mer