– Jeg er veldig fornøyd med å få Hannah Cook med på laget. Hun vil bli en viktig bidragsyter for videreutviklingen av Kartverket og eiendomsdivisjonen, sier kartverkssjef Johnny Welle.

16 personer søkte på direktørstillingen, fordelt på ti menn og seks kvinner, derav én intern søker fra Kartverket.

Bred bakgrunn

Hannah Cook har mer enn ti års fartstid fra lederstillinger innen finans og eiendom. I tillegg har hun åtte års erfaring fra konsulentvirksomhet knyttet til strategi, prosess- og teknologiutvikling for en stor bredde av oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor.

– Jeg har i flere år vært på kundesiden til Kartverket, gjennom mitt arbeid i finans- og eiendomsbransjen. Jeg ser på Kartverket som faglig sterk organisasjon, til å stole på og som tar sitt samfunnsansvar på alvor. I tillegg er Kartverket flinke til å tilpasse seg en digital hverdag. Dette gleder meg til å være med å videreutvikle, sier Cook.

Det siste året har hun bygget kompetanse innen eiendom og IOT (Internet of Things) gjennom utvikling av digitaliseringsstrategi og arbeid med blant annet automatisering av manuelt arbeid knyttet til bygninger og eiendom i Fredensborg AS.

Enkel tilgang til eiendomsdata

Cook ser fram til å tiltre stillingen som ny direktør for eiendomsdivisjonen i oktober, og til å bli kjent med Kartverket og menneskene bak, kunder og samarbeid.

– Kartverket skal levere på kvalitet, sikkerhet og integritet i den digitale hverdagen. Jeg ser blant annet store muligheter for å tilrettelegge for enkel tilgang til og bruk av eiendomsdata slik at disse blir enda bedre for både bedrifter og offentlige tjenester, sier Cook.

Slutt på bruk av åremål

Direktørstillingen ble utlyst i vår da dagens direktør Turid Ellingsen selv ønsket å fratre før andre åremålsperiode går ut ved nyttår. Ellingsen vil fortsette i Kartverket, men i en annen type stilling.

Divisjonsdirektøren rapporterer direkte til kartverkssjefen og er en del av toppledelsen i Kartverket.

Tidligere har stillingene som divisjonsdirektør vært lyst ut på åremål på seks år, men denne ordningen er avviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontakt:

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver i Kartverket
Telefon: 51 85 88 28 / 995 13 848
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no