Kartverkets flåte består av moderfartøyet MS «Hydrograf» og arbeidsbåtene MB «Lomvi» og MB «Havelle». Alle fartøyene benyttes til kartlegging og er utstyrt med multistråle-ekkolodd. Rederiet er tilknyttet Kartverkets sjødivisjon, som står for driften av fartøyene.

MS «Hydrograf»

MS «Hygrograf» benyttes som losji og prosesseringsplattform og er utstyrt med multiståle-ekkoloddet EM710.

 • Bygget: 1985 Simek, Flekkefjord. Byggenr. 50
 • Byggemateriale: Stål/aluminium
 • Hjemsted: Stavanger
 • Fartsområde: Europeisk fart begrenset til nord om 40 N
 • Radioutstyr: GMDSS A-2 + Iridium
 • Fart: 11,5 knop
 • Br.tonn: 642 tonn
 • Lengde (o.a.): 43,80 meter
 • Bredde: 10 meter
 • Dypgang KVL: 3,80 meter
 • Bunkerskapasitet: 220 m3
 • Ferskvann: 35 m3
 • Ballast: 95 m3
 • Lugarkapasitet: 13 stk. én-mannslugarer, inkludert én utvendig lugar
 • Hovedmotor: 1 stk. Bergen diesel 995 Kw
 • Hjelpemotorer: 2 stk. Perkins med generatorkapasitet 75 KVA
 • Strøm: 220 volt 3 fase
 • Ekkolodd: EM710
 • Sidetruster: 1 stk. i baugen 200 Hk, og 1 stk. akter 100 Hk

MB «Lomvi»

Motorbåten «Lomvi» benyttes som sjømålingsfartøy i kystnære områder og er utstyrt med multistråle-ekkoloddet EM2040.

 • Bygget: 2014, Swede Ship Marine AB. Byggenr. N478
 • Byggemateriale: Aluminium
 • Lengde: 11,15 meter
 • Bredde: 3,5 meter
 • Dypgående: 0,8 meter
 • Besetning: 3
 • Marsjfart: 22–25 knop
 • Vekt: 12,5 tonn
 • Motorer: 2 stk. Iveco 350 HP
 • Framdrift: 2 stk. vannjetter, Ultrajet 340 HT
 • Gir: 2 stk. ZF 280
 • Ekkolodd: EM2040
 • Attitydesensorsystem: Seapath 330+ og MRU 5+
 • Skjermer: 5 stk. Hatteland HighBright Bonded
 • Generator: Cummins Onan 4Kva
 • Anker og vinsj: Engbo
 • Bygget i henhold til nordisk båtstandard
 • Båten er isforsterket

MB «Havelle»

Motorbåten «Havelle» benyttes som sjømålingsfartøy i kystnære områder og er utstyrt med multistråle-ekkoloddet EM2040.

 • Bygget: 2014, Swede Ship Marine AB. Byggenr. N479
 • Byggemateriale: Aluminium
 • Lengde: 11,15 meter
 • Bredde: 3,5 meter
 • Dypgående: 0,8 meter
 • Besetning: 3
 • Marsjfart: 22–25 knop
 • Vekt: 12,5 tonn
 • Motorer: 2 stk. Iveco 350 HP
 • Framdrift: 2 stk. vannjetter, Ultrajet 340 HT
 • Gir: 2 stk. ZF 280
 • Ekkolodd: EM2040
 • Attitydesensorsystem: Seapath 330+ og MRU 5+
 • Skjermer: 5 stk. Hatteland HighBright Bonded
 • Generator: Cummins Onan 4Kva
 • Anker og vinsj: Engbo
 • Bygget i henhold til nordisk båtstandard
 • Båten er isforsterket

LOMVI OG HAVELLE: Arbeidsbåtene MB Lomvi og MB Havelle. Foto: Arnfinn Lie

Samarbeid med Kystverket

I tillegg drifter Kartverkets sjødivisjon målebåten «Anda» for Kystverket.

De to etatene har inngått en samarbeidsavtale, til nytte for alle brukere av norske farleder og havner. Avtalen har som mål å sikrere en raskere sjømåling og dataprosessering. Dette vil igjen sikre at Kystverket har bedre kunnskap om topografien på havbunnen, som kan brukes i masseberegninger og avtaler med entreprenøren ved utdyping og mudring, samt at endelig dokumentasjon av arbeidet gjort før entreprenøren forlater anleggsstedet.

MB «Anda»

Målebåten MB «Anda» benyttes som sjømålingsfartøy i kystnære områder og er utstyrt med multistråle-ekkoloddet EM2040. Fartøyet eies av Kystverket og driftes av Kartverket.

 • Bygget: 2013, Swede Ship Marine AB. Byggenr. N477
 • Byggemateriale: Aluminium
 • Lengde: 11,15 meter
 • Bredde: 3,5 meter
 • Dypgående: 0,8 meter
 • Besetning: 3
 • Marsjfart: 22–25 knop
 • Vekt: 12,5 tonn
 • Motorer: 2 stk. Iveco 350 HP
 • Framdrift: 2 stk. vannjetter, Ultrajet 340 HT
 • Gir: 2 stk. ZF 280
 • Ekkolodd: EM2040
 • Attitydesensorsystem: Seapath 330+ og MRU 5+
 • Skjermer: 5 stk. Hatteland HighBright Bonded
 • Generator: Cummins Onan 4Kva
 • Anker og vinsj: Engbo
 • Bygget i henhold til nordisk båtstandard
 • Båten er isforsterket