Norske sjøkart produseres i ulike kartserier. Sjøkartenes målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartserien er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Havnekartserien består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000, og dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann. Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene.

Kystkartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000, og dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kystkartene brukes til navigering i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene.

Overseilingskartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000, og dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO). Kartene har også internasjonale kartnummer (INT-nummer).

Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

siden norske sjøkart-serier finner du en fullstendig søkbar liste over alle Kartverkets sjøkart.

Gratis skolekart

Kartverket har frigitt skolekart for områdene: Bergen, Boknafjorden, Flåvær, Lepsøyrevet, Lindesnes, Nærøysundet, Oslofjorden, Skagerrak, Stavanger, Tjeldsundet, Tjøme og Vestfjorden. De fleste skolekartene er utsnitt av standard sjøkart i målestokk 1:50 000. Stavanger er i målestokk 1:10 000. Skagerrak og Vestfjorden er i målestokk 1:350 000 (kystkart). Alle skolekartene kan brukes til opplæring. Flere skolekart kan komme etter hvert.

Skolekartene er laget i A3-format slik at de lett kan printes ut. I vår publikasjon Symboler og forkortelser i sjøkart kan du lære alt om symbolbruk og hvordan forstå et sjøkart.

Last ned skolekart

Skolekartene som er gratis tilgjengelig i pdf-format er:

Kartene er kun ment til bruk i undervisning og er derfor merket med «Ikke til navigasjonsbruk».

Les mer om vilkår for bruk.

Kjøpe sjøkart

Norske sjøkart oppdateres kontinuerlig og kan plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant.

Etter kjøp må brukeren selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle oppdateringer og rettelser til offisielle sjøkart blir publisert hvert fjortende dag.

Ferskvare

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert hver fjortende dag i Etterretninger for sjøfarende (Efs).