Hopp til innhold

Prosjekt Grøn laser Søre Sunnmøre (GLaSS)

Prosjektet Grøn laser Søre Sunnmøre (GLaSS) skal gjennomføre datainnsamling med grøn laser som vil gje detaljerte data i kystsona ned til 5 meter under sjøkartnull. Saman med eksisteranda data kan vi då lage ein saumlaus terrengmodell mellom sjø og land for store deler av regionen.

Kartverket er i gong med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. – Vi vil tette gapet mellom land og sjø, der ein ikkje har høgdedata, seier Hilde Sande Borck, prosjektleiar for Kartverket sitt pros...

Les mer

Fem kommunar på Søre Sunnmøre har fått laga marine grunnkart som har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har sett før.

Les mer

Det er fem kommunar på Søre Sunnmøre kor Kartverket skal kartlegge kystsona ved hjelp av lasermålingar (LiDAR) frå fly.

Les mer

Gjennom prosjektet Marine Grunnkart Søre Sunnmøre har ein fått frigjeve detaljerte ...

Les mer

I 2014 hadde Kartverket eit pilotprosjekt kor vi testa sjømåling (datainnsamling) med grøn laser i kystsona. Djupnedata samla inn i prosjektet er frigjeve og kan bestillast.

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat