Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Nytt kart synliggjer auka havnivå og stormflod

75 prosent av Noregs befolkning bur langs kysten, og rundt 280 kommunar har ei kystlinje. Sårbarheit for stormflod forventast å auke langs norskekysten i framtida som følgje av havnivåstiging. No blir alt visualisert i kart.

Les mer

Kartsøk

Trenger du hjelp med denne siden?

BRUK AV KARTSØK

Zoom og naviger i kartet for å finne stedet eller området du er interessert i. Ved deretter å klikke på ønsket sted får du opp en boks med nærmeste stedsnavn, tettsted, byer og målestasjon. Trykk på stedet du vil, og du får aktuell informasjon om ditt sted.

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no