Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Veiledning og forskning

Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge. 

Lær om havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Lær om referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land.

Se havnivå i kart

Se konsekvenser av havnivåendringer i interaktivt kart.

Aktuelt

Oppdatert datagrunnlag for vannstandsdata

– I 2019 blei systematiske målefeil korrigert. Vi har nå oppdatert vannstandsdata fra de permanente vannstandsmålerne tilbake til rundt år 2007, basert på disse korrigeringene, sier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Tidevannstabeller 2021

2021-utgaven av publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er nå tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Del