Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Vannstand nå også til NN2000

Endelig er normalnull 2000 mulig referansenivå i menyene ved søk etter vannstandsdata. Det betyr at du får vannstand og nivåskisser relatert til samme null som landkartene for samme område bruker.

Les mer

Tidevannsvarsel for de neste to døgn (høyvann/lavvann)

Slik forstår du varselet

De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag, men det er ikke bare tidevannet som gir vannstandsendringer.

Les mer

Havnivået endrer seg, nye havstrømmer oppstår, og issmeltingen endrer jordens tyngdefelt. Les om hvordan vi kartlegger klimaendringer.

Les mer

Et API for dataene på Se havnivå er nå tilgjengelig, og vår widget gjør at du kan vise tidevannsdata direkte på din nettside.

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no