Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Tabellar for tidvatn for 2018

Publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» for 2018 er publisert i PDF-format og kan lastas ned gratis.

Les mer

Tidevannsvarsel for de neste to døgn (høyvann/lavvann)

Slik forstår du varselet

Få innsikt i målemetodar, forsking og referansenivå som dannar grunnlag for dataa på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

Les mer

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Les mer

Eit API for data på Se havnivå er tilgjeneleg, og vår widget gjer at du kan vise data for tidvatn (flo og fjære) direkte på din nettstad.

Les mer