Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Nytt kart synliggjer auka havnivå og stormflod

75 prosent av Noregs befolkning bur langs kysten, og rundt 280 kommunar har ei kystlinje. Sårbarheit for stormflod forventast å auke langs norskekysten i framtida som følgje av havnivåstiging. No blir alt visualisert i kart.

Les mer

Tidevannsvarsel for de neste to døgn (høyvann/lavvann)

Slik forstår du varselet

Eit API for data på Se havnivå er tilgjengeleg, og vår widget gjer at du kan vise data for tidvatn (flo og fjære) direkte på din nettstad.

Les mer

Få innsikt i målemetoder, forskning og referansenivå som danner grunnlag for dataene på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

Les mer

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Les mer