Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Veiledning og forskning

Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge. 

Lær om havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Lær om referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land.

Se havnivå i kart

Se konsekvenser av havnivåendringer i interaktivt kart.

Aktuelt

Slutt for publikasjonen «Tidevannstabeller»

2021-utgave av publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» blir siste årgang. Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller for ditt sted finner du i nettjenesten «Se havnivå».

Hvor høy bør brygga være?

Bygger du brygga for lav, vil den stå under vann ved høyvann. Er den for høy blir det vanskelig å komme seg opp av båten. Her er metoden som hjelper deg å finne den ideelle høyden på brygga d

Del