Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Veiledning og forskning

Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge. 

Lær om havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Lær om referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land.

Se havnivå i kart

Se konsekvenser av havnivåendringer i interaktivt kart.

Aktuelt

Stadnamn oppdatert i Se havnivå-tenestene

Endeleg er korrekte former for stadnamn teke i bruk i nettenestene Se havnivå og Se havnivå i kart. Derfor må du som har lagra søk, nyttar bokmerke og widget for vasstand, oppdatere desse.

Slutt for publikasjonen «Tidevannstabeller»

2021-utgave av publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» blir siste årgang. Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller for ditt sted finner du i nettjenesten «Se havnivå».

Del