Vannstands- og tidevannsdata fra Kartverket

Vannstandsdata på denne siden baserer seg på observert vannstand fra Kartverkets målenett med permanente vannstandsmålere. For resten av kysten, er vannstanden estimert. Hvor god den estimerte vannstanden er, avhenger av hvor langt unna man er en permanent måler og om det er trange sund eller andre fysiske forhold som påvirker vannstanden. Noen steder har vi ikke nok kunnskap til å gi estimert vannstand. Kartverket jobber målrettet mot å forbedre kvaliteten på estimert vannstand og å utvide målenettet, og vil gjerne samarbeide med lokale havner eller kommuner for å få dette til. 

For de fleste steder er også tidevannet estimert basert på de permanente vannstandsmålerne, og har da tilsvarende kvalitet som vannstanden. Noen steder er tidevannet basert på lokal informasjon beregnet på korte måleserier fra området. I enkelte tilfeller kan vi bare gi informasjon om tidevann, og ikke om total vannstand, mens vi noen steder ikke har godt nok datagrunnlag til å gi ut verken vannstand eller tidevann. 

Del
XPPT