Velg kategori:

Skjema for tinglysing av eierskifte
Skjema for tinglysing av rettigheter
Skjema for seksjonering, oppmåling, sammenslåing og adresser
Bestillingskjema for grunnboksinformasjon


Skjema for tinglysing av eierskifte

Skjøte - Bokmål
Skøyte - Nynorsk

Overføring av hjemmel til andel i borettslag - Bokmål
Overføring av heimel til andel i burettslag - Nynorsk

Hjemmelserklæring ved arv og skifte - fast eiendom - Bokmål
Heimelserklæring ved arv og skifte - fast eigedom - Nynorsk

Hjemmelserklæring ved arv og skifte - borettslag - Bokmål
Heimelserklæring ved arv og skifte - burettslag - Nynorsk

Arealoverføring - Bokmål
Arealoverføring - Nynorsk

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - Bokmål
Fordeling av sameigepartar ved seksjonering - Nynorsk

Tinglyse nye andeler i borettslag - Bokmål
Tinglyse nye andelar i burettslag - Nynorsk

Søknad om D-nummer - Bokmål
Søknad om D-nummer - Nynorsk
Application for a D-number - English

[Til toppen]


Skjema for tinglysing av rettigheter

Pantedokument - fast eiendom - Bokmål
Pantedokument - fast eigedom - Nynorsk

Pantedokument - borettslag - Bokmål
Pantedokument - burettslag - Nynorsk

Erklæring om rettighet i fast eiendom - Bokmål
Erklæring om rett i fast eigedom - Nynorsk

Festekontrakt - Bokmål
Festekontrakt - Nynorsk

[Til toppen]


Skjema for seksjonering, oppmåling, sammenslåing og adresser

Søknad om seksjonering og søknad om reseksjonering (ekstern)

Byggesaksskjema fra Direktoratet for byggkvalitet (ekstern)

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10 - Bokmål
Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkellova § 10 - Nynorsk

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven - Bokmål
Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkellova som ikkje krev løyve etter plan- og bygningsloven - Nynorsk

Fullmakt ved oppmåling - Bokmål
Fullmakt ved oppmåling - Nynorsk

Varsel om oppmålingsforretning - Bokmål
Varsel om oppmålingsforretning - Nynorsk

Protokoll for oppmålingsforretning - Bokmål
Protokoll for oppmålingsforretning - Nynorsk

Partsliste ved oppmåling - Bokmål
Partsliste ved oppmåling - Nynorsk

Egenerklæring om eierskap til offentlig veg- og jernbanegrunn - Bokmål
Eigenfråsegn om eigarskap til offentleg veg og jernbanegrunn - Nynorsk

Krav om sammenslåing - Bokmål
Krav om sammenslåing - Nynorsk

Behandling av nye adressenavn - Rapportering til SSR - Bokmål (xlsx)
Handsaming av nye adressenamn - Rapportering til SSR - Nynorsk (xlsx)

[Til toppen]


Bestillingsskjema for grunnboksinformasjon

Grunnboksutskrift - fast eiendom - Bokmål
Grunnboksutskrift - fast eigedom - Nynorsk

Grunnboksutskrift - borettslag - Bokmål
Grunnboksutskrift - burettslag - Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument - fast eiendom - Bokmål
Kopi av tinglyst dokument - fast eigedom - Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument - borettslag - Bokmål
Kopi av tinglyst dokument - burettslag - Nynorsk

[Til toppen]