Siste oppdatering

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Dette skjemaet skal brukes for de sakene som ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Dersom du har spørsmål til lovverket, eller utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del