Siste oppdatering

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

På denne siden finner du skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Hvilket skjema skal jeg bruke?

Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hvorfor du ønsker at det skal holdes en oppmålingsforretning. Reglene for rekvisisjon finner du i matrikkelloven § 35. For oppmålingsforretning finner du reglene i matrikkelloven kapittel 7, se spesielt § 33 og matrikkelforskriften kapittel 9.

Søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven

For søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal du bruke skjemaet "Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven og annet tilsvarende lovverk". Skjema er vedlegg til søknad om oppretting eller endring av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.

Oppretting og endring av eiendom må oppfylle vilkårene i matrikkelloven. Disse er nærmere beskrevet i matrikkelloven kapittel 3 og matrikkelforskriften kapittel 8.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

«Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring» brukes ved endring eller konstatering av eksisterende matrikkelenhet. Disse sakene krever ikke tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Uteareal til eierseksjon

Hvis det gjelder uteareal til eierseksjon, som krever søknad om seksjonering eller reseksjonering etter eierseksjonsloven § 11 skal det samtidig rekvireres oppmålingsforretning og matrikkelføring og denne rekvisisjonen er da vedlegg til (re)seksjoneringssøknaden. Krav om oppmålingsforretning for sakstypene i dette skjema følger av matrikkelloven § 6 første ledd bokstav b-e.

Veiledning

Det er lagt inn veiledning og relevante lenker til lov og forskrift i skjemaene. Har du spørsmål til lovverket, hvilken sakstype som er relevant for deg eller utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven og annet tilsvarende lovverk


Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring


 

Søke om godkjenning av egenutviklet skjema

Ønsker du å søke om å få et egenutviklet skjema godkjent av Kartverket, kan du lese mer om godkjenningsordningen i artikkelen: Godkjenningsordning for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Innspill til forbedring av skjema

Har du innspill til forbedringer av skjema, eller ofte stilte spørsmål som du ønsker å få svar på, kan det sendes til post@kartverket.no. Merk emnetfeltet i e-posten “12/05421 innspill til rekvisisjon”.

Del
XPPT