Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Rekvisisjons av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Dette skjemaet skal brukes for de sakene som ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Dersom du har spørsmål til lovverket, eller utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Share