Siste oppdatering

Hjelp til å føre jordskiftesaker

Kartverket kan etter avtale føre konkrete jordskiftesaker for kommuner. Dette gjelder fortrinnsvis eldre jordskiftesaker fra før 2010, dvs. før matrikkelloven trådte i kraft. Vi kan imidlertid også føre større og komplekse jordskiftesaker fra etter 2010. Det forutsetter at Kartverket har kapasitet. For tiden har vi begrenset kapasitet.

Jordskifteretten er en særdomstol som blant annet gjennomfører endringer i eiendomsgrenser og former ut eiendommer på nytt. Krav om jordskiftesak og resultatet av saken skal føres i matrikkelen. Les mer som sakstypene i jordskifteloven §§ 1-1 og 1-4.

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som fører matrikkelen, men Kartverket kan etter avtale hjelpe kommuner med matrikkelføringen.

Vi tilbyr kun teknisk føring. Kommunen sørger selv for forhåndsvarsling til berørte grunneiere og sender ut matrikkelrapporter i etterkant.

Avtalen gjelder enkeltsaker.

Når det gjelder gamle jordskiftesaker, tar vi forbehold om dette lar seg matrikkelføre, pga. unøyaktighet og senere rettsstiftelser (nyere fradelinger og innmålinger).

Føring av gamle jordskiftesaker vil kreve et samarbeid mellom kommune og Kartverket.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Del
XPPT