Siste oppdatering

Hjelp til å føre jordskiftesaker

Kartverket kan etter avtale føre konkrete jordskiftesaker for kommuner. Dette gjelder fortrinnsvis eldre jordskiftesaker fra før 2010, dv.s før matrikkelloven trådte i kraft. Vi kan imidlertid også føre større og komplekse jordskiftesaker fra etter 2010. Det forutsetter at Kartverket har kapasitet. For tiden har vi begrenset kapasitet. Fyll ut skjemaet under for å melde inn behovet.

Jordskifteretten er en særdomstol som blant annet gjennomfører endringer i eiendomsgrenser og former ut eiendommer på nytt. Krav om jordskiftesak og resultatet av saken skal føres i matrikkelen. Les mer som sakstypene i jordskifteloven §§ 1-1 og 1-4.

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som fører matrikkelen, men Kartverket kan etter avtale hjelpe kommuner med matrikkelføringen.

Vi tilbyr to muligheter for avtale:

  1. Forhåndsvarsling og tekniske føring. Kommunen sender ut matrikkelrapporter til berørte grunneiere i etterkant.
  2. Kun teknisk føring. Kommunen sørger selv for forhåndsvarsling til berørte grunneiere og sender ut matrikkelrapporter i etterkant.

Avtalen gjelder enkeltsaker.

Når det gjelder gamle jordskiftesaker, tar vi forbehold om dette lar seg matrikkelføre, pga. unøyaktighet og senere rettsstiftelser (nyere fradelinger og innmålinger).

Føring av gamle jordskiftesaker vil kreve et samarbeid mellom kommune og Kartverket.

Skjemaet her kan benyttes hvis din kommune ønsker hjelp til føring av jordskiftesaker.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Forespørsel om matrikkelføring av jordskiftesaker


Det er ønskelig at Kartverket bistår med:

Informasjon om kommunen

Kontaktinformasjon til ansvarlig i kommunen


Tidligere avtale

Har kommunen hatt avtale tidligere?

Hvilken jordskiftesak er det behov for hjelp til


Skjemaet kan bare melde inn en jordskiftesak av gangen.

Etter innsending vil du motta en bekreftelse på e-post. Vi ber om at du svarer på e-posten, og legger ved jordskiftekart, rettsbok og eventuell sosi-fil for den aktuelle jordskiftesaken.

En eventuell avtale skjer på et senere tidspunkt. Dette avhenger av om vi har kapasitet, og om saken kan matrikkelføres.

Del