Siste oppdatering

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Skjema for egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Denne egenerklæringen kan benyttes av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjelder arealoverføring, oppretting av ny matrikkelenhet eller matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn for å stadfeste eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn. Egenerklæringen kan også benyttes dersom ikke-tinglyst offentlig veg- eller jernbanegrunn overdras til annen offentlig myndighet uten at formålet endres.

Egenerklæringen skal følge med som vedlegg i utsendingen om varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Rettledning til utfylling av - Egenerklæring om eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn.pdf

Del