Siste oppdatering

Tinglysing av andeler i borettslag

Dette skjemaet bruker du for å tinglyse helt nye borettslag og borettslagsandeler i grunnboken. Du bruker også skjemaet når du skal tinglyse nye andeler i borettslag som allerede er registrert i grunnboken.

Skjema for tinglysing av andelar i burettslag

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut.

Dokumentet må skrives ut, signeres for hånd og sendes til oss i vanlig post. Du må sende skjemaet i to eksemplarer. Enten en original og en kopi, eller to originaler.

Når du laster ned skjemaet må du lagre skjemaet på enheten du bruker før du fyller ut.

Les mer om hvordan du tinglyser nye borettslagsandeler her.

Del 1 - Borettslaget

For hver nye andel i borettslaget skal du fylle ut ett eksemplar av del 2.

Del 2 - Andelene

Adresse: Send dokumentene til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Del