Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tinglysing av andeler i borettslag

Dette skjemaet bruker du for å tinglyse helt nye borettslag og borettslagsandeler i grunnboken. Du bruker også skjemaet når du skal tinglyse nye andeler i borettslag som allerede er registrert i grunnboken.

Last ned skjema for tinglysing av andelar i burettslag

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjemaet skal fylles ut.

Dokumentet må skrives ut, signeres for hånd og sendes til oss i vanlig post. Du må sende skjemaet i to eksemplarer. Enten en original og en kopi, eller to originaler.

Les mer om hvordan du tinglyser nye borettslagsandeler her.

Del 1 - Borettslaget

For hver nye andel i borettslaget skal du fylle ut ett eksemplar av del 2.

Del 2 - Andelene

Adresse: Send dokumentene til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Share