Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter


Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til matrikkeldata .

Private skal ikke benytte dette skjemaet. Generelle spørsmål om tilgangsordninger kan rettes til kundesenter@kartverket.no.

Tilgang til matrikkeldata matrikkelens API

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata har tilgang til rapporter/tjenester fra MatrikkelAPI, men det krever eget brukernavn/passord i matrikkelen. ND-parter får tilgang som programvarebruker over www.nd.matrikkel.no.

Tilgang til matrikkeldata gjennom geonorge.no

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata kan også laste data via Geonorge-portalen, men det krever eget brukernavn/passord (i BAAT). Gjelder WFS og nedlasting  av datasettene «Matrikkelen-Bygningspunkt» og «Matrikkelen-Eiendomskart Teig».

«Matrikkelen-Adresse», «Matrikkelen-Vegadresse» og «Matrikkelen-Adresse Leilighetsnivå» via Geonorge er fritt tilgjengelig (krever ikke brukernavn og passord). Dette gjelder ved filnedlasting, bruk av WFS-tjenester og REST_API.

Personvern

Din henvendelse vil bli behandlet etter de regler som gjelder for offentlige etaters saksbehandling. Les om hvordan vi behandler personopplysninger i Kartverkets personvernerklæring. Hvis din henvendelse ikke resulterer i en bestilling eller leveranse, blir opplysningene du fyller inn i skjemaet nedenfor, slettet automatisk etter 2 år.

Når du sender inn utfylt skjema, så går det automatisk til post@norgedigitalt.no.