Alle Kartverkets tjeneste-API-er ligger på Geonorge. Klikk på lenkene nedenfor for å se liste over alle tjenestene med metadata ("capability"-filer). Skroll lenger ned på denne siden for veiledning om de ulike tjenestene. Se lenker til  Kartverkets andre API-er helt nederst.

Gå til WMS-tjenestene

Gå til WFS-tjenestene

Gå til WMTS (cache)-tjenestene

Gå til REST-API-ene

Veiledning WMS-tjenester

WMS (Web Map Service) er en tjeneste hvor en server på forespørsel kan sende kartutsnitt i form av rasterfiler (PNG  eller JPEG) tilbake til brukeren, enten direkte i nettleseren, en webapplikasjon eller en desktopapplikasjon. Tjenestene basert på WMS-spesifikasjonen er fleksible og gir mange muligheter, som for eksempel:
 • Velge hvilket koordinatsystem kartbildet skal produseres i
 • Skru av eller på kartlag i tjenesten, f eks kan man velge at bare veier og vann skal tegnes og alt annet utelates
 • Fritt velge målestokk
 • Velge bakgrunnsfarge, eventuelt om denne skal være transparent
 • Hvilket bildeformat som skal produseres
 • Hente ut tegnforklaring for de ulike kartlagene
 • Hente enkel informasjon om objekter i kartbildet, som for eksempel bygninger, veier og eiendommer

Det finnes flere desktop- og webklienter som er i stand til å kommunisere med en WMS-tjeneste uten at man må utvikle kode selv. For eksempel kan følgende desktopklienter benyttes: Qgis, uDig eller Gaia3.

Qgis brukermanual viser hvordan du åpner en WMS i QGIS.  Esris brukerveiledning viser hvordan du åpner en WMS i ArcMap .Etter å ha åpnet WMS-en i ArcMaps, må du aktivere alle lagene du er interessert i, ellers vil det ikke vises noe.

Den mest vanlige Open Source-webklienten er OpenLayers. Se eksempelkode i OpenLayers her.

Veiledning WFS-tjenester

I motsetning til WMS, som leverer et kartbilde, leverer WFS (Web Feature Service) objektene som vektordata. Via grensesnittet kan man søke etter innhold ved å angi søkekriterier i et filter. Filterspørringene er beskrevet med et standardisert spørrespråk, ISO 19143 Filter Encoding/OGC FES 2.0

Det er først og fremst tre forespørsler/kall som er brukes:

For å teste detaljene i disse spørringene, kan du prøve NGUs demoklient for WFS.

Se detaljert veiledning for å bruke WFS i Qgis. Denne gjelder Qgis versjon 2.x. Du kan også sjekke en generell veileder for WFS som er utarbeidet av Norge digitalt-samarbeidet.

Veiledning Cache-tjenester

Cache-tjenester baseres på et hurtiglager med pregenererte kartbilder eller fliser ("tiles" på engelsk) på 256x256 pixler i predefinerte målestokker (zoomnivåer), på tilsvarende måte som Google Maps eller Bing Maps er bygd opp (les om kartflis-systemet i Bing Maps her). Derfor kan en cache-tjeneste ikke levere kartbilder i fritt valgt målestokk, men kun i de forhåndsdefinerte målestokkene som er definert i tjenesten. Cache-tjenestene er mindre fleksible, men raskere enn WMS.

Protokoller

Tjenestene fra Kartverket støtter fire ulike protokoller som gjør dem svært anvendbare i webapplikasjoner: WMTS,  Google Maps APIBing Maps API og WMS-C.

Cache-tjenestene bygger på underliggende WMS-tjenester og er innholdsmessig identisk med disse. For dokumentasjon av cache-tjenestene henvises det til tilhørende WMS-tjenester.

 • URL til WMTS: https://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts? ... (GetCapabilities)
 • URL til WMS-C: https://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open? ... (GetCapabilities)
 • URL til Google Maps: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=[Tjenestenavn i cache]&zoom={Z}&x={X}&y={Y}
 • URL til Bing Maps: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_ve?layers=[Tjenestenavn i cache]&quadkey=[keynr]&format=image/png

Cache-serverne opencache2.statkart.no og opencache3.statkart.no kan brukes til lastbalansering og for å få webklienter til å sende flere samtidige forespørsler. Våre åpne cache-tjenester kan brukes i flere applikasjoner ved hjelp av Leaflet. For eksempler på hvordan du gjør dette, se vår brukerveiledning "Lage kart på nett".

For å åpne en WMTS på desktop-applikasjon som QGIS:

 • Velg «add WMS» og "Ny"
 • Gi et navn og lim inn http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?
 • Klikk "OK", "Connect" og velg de lagene du ønsker (vi tilbyr .jpeg og .png in ulike koordinatsystemer).

Inndeling i fliser ("tiles")

For å kunne benytte en cache-tjeneste, må en del opplysninger være kjent. Inndelingen av kartbilder (fliser/tiles) er det mest sentrale for å kunne bruke tjenestene.

Utgangspunktet for inndelingen er den geografiske utstrekningen på zoomnivå 0 (illustrasjonen nedenfor).

Firedeling av kartfliser

Hver flis deles så opp i fire nye fliser, som igjen deles opp i fire nye fliser som vist nedenfor. Firedeling av kartfliser

Cache-tjenester bør i utgangspunktet benyttes hvis det ikke er behov for funksjonalitet som kun tilbys av WMS-tjenestene. Kombinasjon av WMS- og cache-tjenester kan også være en mulighet, der for eksempel cache-tjenestene brukes til selve kartvisningen og WMS-tjenestene brukes til å hente tegnforklaring.

Zoomnivå

For å kunne lage en applikasjon som benytter cache-tjenester basert på WMS-C, må man kjenne definisjonen av zoomnivå 0 i de ulike koordinatsystemene som tilbys. Tabellen nedenfor viser dette. 

Nedre venstre (LL) og øvre høyre (UR) hjørne av zoomnivå 0 i ulike koordinatsystemer
KoordinatsystemEPSG-koderxminyminxmaxymax
UTM32 32632/25832 -2000000 3500000 3545984 9045984
UTM33 32633/25833 -2500000 3500000 3045984 9045984
UTM34 32634/25834 -3000000 3500000 2545984 9045984
UTM35 32635/25835 -3500000 3500000 2045984 9045984
UTM36 32636/25836 -4000000 3500000 1545984 9045984
Geografisk 4326 -180 -90 180 90
Google Web Mercator 3857/900913 -20037508.34 -20037508.34 20037508.34 20037508.34
ETRS-LCC 3034 2100000.2378 820000.9292 6300000.4541 5021872.0731
ETRS-LAEA 3035 2426378.0132 1528101.2618 6293974.6215 5446513.5222

 

Oversikt over zoomnivåer og tilhørende målestokk
ZoomnivåMålestokkTilestørrelse x meterTilestørrelse y meter
0 1:81920000 5545984 5545984
1 1:40960000 2772992 2772992
2 1:20480000 1386496 1386496
3 1:10240000 693248 693248
4 1:5120000 346624 346624
5 1:2560000 173312 173312
6 1:1280000 86656 86656
7 1:640000 43328 43328
8 1:320000 21664 21664
9 1:160000 10832 10832
10 1:80000 5416 5416
11 1:40000 2708 2708
12 1:20000 1354 1354
13 1:10000 677 677
14 1:5000  338,5 338,5
15 1:2500 169,25 169,25
16 1:1250 84,625 84,625
17 1:625 42,3125 42,3125
18 1:321.3 21,15625 21,15625
19 1:156.25 10,578125 10,578125
20 1:78.125 5,2890625 5,2890625

Hvis du vil bruke cache-tjenestene våre i en klient (OpenLayers, Google Maps api osv.) kan det være nyttig å bruke de eksakte "resoultions" fra denne lenken.

Bildeformater

Cache-tjenestene støtter to bildeformater, PNG og JPEG. Hva som passer best, vil være situasjonsavhengig. JPEG-kartbildene har mindre filstørrelse enn PNG, så overføring til klienter går litt fortere.

Er man derimot avhengig av transparent bakgrunn for å kombinere cache-tjenestene med andre tjenester, må man velge PNG.

Bildeformat Mime type Bakgrunnsfarge
JPEG  image/jpeg  hvit
PNG image/png  transparent

Veiledning REST-API-er

REST-API-ene leverer data i JSON- og XML-format. De åpne API-ene er dokumentert ved hjelp av OpenAPI/Swagger. Denne dokumentasjonen kan finnes ved å gå til API-et sin side i Geonorge og trykke på "Vis produktside".

Stedsnavnsøk-API-et har ikke en slik dokumentasjon, men en brukerveiledning for stedsnavn-API-et finnes her.