Gode døme på bruk av geodata

Vi ønskjer med denne sida å vise fram nytteverdien av geodata, eller stedsdata, og systema kring dei. Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dei siste åra heidra dei beste døma på bruk av slike data med diplom.

Fakta Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd er oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det bidrar til samarbeid om og bruk av geodata, og gir råd om oppfølging av nasjonale strategiar for felles geografisk infrastruktur. Kartverket er nasjonal geodatakoordinator og sekretariat for rådet.

Sjå geodatarådets mandat og samansetjing (Geonorge).

 

Fakta Geodata og Geonorge

Geonorge er den nasjonale nettsida for stedsdata, eller geodata, og annan stadfesta informasjon i Noreg. Her kan du søkje etter og få tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon.

Gå til Geonorge.

Diplomvinnarane 2021

Utvalde bidrag frå konkurransen i 2020

Del
XPPT