– Ved bruk av for eksempel karttjenesten www.norgeskart.no har det tidligere vært et gap mellom kartdataene i målestokk 1:50 000 og 1:250 000. Med disse nye kartdataene på plass, har vi nå minsket det store spranget mellom disse to målestokkene, sier prosjektleder Ida Hope Barth.

Verdifull kunnskap

Utviklingen av kartdataene startet for om lag to år siden. De fleste kartbaser må oppdateres manuelt. Kartverket ønsket å utarbeide modeller som automatisk genererte et helt nytt kartdatasett, N100 Kartdata (tilsvarer målestokk 1:100 000) fra kilden som er N50 Kartdata (tilsvarer målestokk 1:50 000).

– Det Kartverket gjør er å generere kartdata på en mer effektiv måte. Det vi har gjort er å utarbeide metoder og modeller som er mer effektive enn den manuelle prosessen, opplyser Hope Barth.

Målet er at datasettet vil bli automatisk oppdatert hver uke når det foreligger oppdateringer i N50 Kartdata.

–  Et viktig mål har vært å tilegne seg kunnskap om automatisk generalisering av kartdata. Vi håper å få brukt denne kunnskapen på flere datasett i Kartverket, sier Ida Hope Barth.  

Etterspurt

Det nye datasettet har i lengre tid vært etterspurt av flere brukere og kartprodusenter. I høst ble N100 Kartdata sendt ut på høring for å få tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Tilbakemeldingene har vært positive og nyttige i ferdigstillingen av kartdataene.

I offentlig forvaltning vil datasettet være aktuelt å bruke til for eksempel planlegging, redningsoperasjoner og miljøovervåkning og som bakgrunn for temakart. Kartdataene vil også bli brukt til å produsere flykart for Forsvaret.

– Datasettet egner seg også godt til turkart som dekker større fjellområder, som for eksempel Hardangervidda og Jotunheimen, sier Hope Barth. 

Datasettet dekker Fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet.

Datasettet kan lastes ned på geonorge.no

Les mer om Kartverkets data