Hopp til innhold

Stadnamn/stedsnavn

Skrivemåte og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg.

Les mer

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker.

Les mer

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Les mer

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis den interne saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp.

Les mer

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Les mer

Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding. Men i daglegtale speler det lita rolle om vi forstår eit stadnamn.

Les mer

Både Kartverket, Språkrådet og kommunen kan gi råd og svare på spørsmål om stadnamn.

Les mer

Rettskrivingsreglane for norsk, samisk og kvensk ligg til grunn når skrivemåten for stadnamn skal fastsetjast.

Les mer

Dárogiela, sámegiela ja kvenagiela riektačállinnjuolggadusat leat vuođđun go galgá mearridit báikenamaid čállinvuogi.

Les mer