– Regjeringen har uttalt at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. I Trøndelag går vi nå i bresjen for å nå målet og utvikle gode GIS-tjenester i kommunene, sier GIS-koordinator Julia Olsson hos Fylkesmannen i Trøndelag.

GIS står for geografisk informasjonssystem.

Fylkesmannen i Trøndelag leder nettverket med bidrag fra Trøndelag fylkeskommune og Kartverket Trøndelag. Geografisk informasjon og tilgang på geodata er ett av flere hjelpemiddel for å håndtere en av vår tids største utfordring - klimaendringene.

Det er kommunene som er planmyndighet og som gjennom planprosesser bestemmer samfunnsutviklingen i sin kommune. Kommunene er avhengig av å ha god kompetanse internt på bruk av GIS-tjenester blant annet for å forebygge og håndtere klimaendringer. Derfor har Fylkesmannen i Trøndelag tatt initiativet til å opprette et trøndersk GIS-nettverk.

– Hensikten er at GIS-/kartansvarlige i kommunene skal få faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon. Allerede etter første samling i GIS-nettverket har tilbakemeldingene fra kommunene vært veldig gode, forteller Olsson.


GIS-nettverket en viktig puslebrikke for at Trøndelag skal bli ledende i bruk av geografisk informasjon. Like viktig er det å gi innbyggerne best mulig tjenester gjennom å kvalitetssikre planarbeidet i kommunene.