Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

6.1 Innledning

Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende database i perioden 1989–91, som et grunnlag for å lage et 3-binds navneregister for Forsvaret.

Lov om stadnamn forutsetter i § 14 Stadnamnregister: "Det skal førast eit sentralt stadnamnregister". I merknadene til loven står det at registeret "er tenkt lagt til Statens kartverk, som alt har byrja å byggja opp eit slikt register over namn på hovudkartserien". Det var naturlig at dette ble lagt til Kartverket, som allerede hadde etablert en navnedatabase.

SSR er i dag også oppdatert med navn fra andre kartserier (Økonomisk kartverk, sjøkart osv.). Registeret oppdateres kontinuerlig med alle navnevedtak som gjøres i henhold til lov om stadnamn – av Kartverket, kommunene og andre vedtaksinstanser.

 

Til toppen