Stadnamn/stedsnavn | Kartverket
Hopp til innhold

Stadnamn/stedsnavn

Skrivemåte og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister på Norgeskart.no.

Les mer

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Les mer

Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 12 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle dette registeret.

Les mer

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Les mer

Både Kartverket, Språkrådet og kommunen kan gi råd og svare på spørsmål om stadnamn.

Les mer

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis den interne saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp.

Les mer

Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker.

Les mer

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast.

Les mer

Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding. Men i daglegtale speler det lita rolle om vi "forstår" eit stadnamn.

Les mer