Hopp til innhold

Marine grunnkart i kystsonen

Vi vil kartlegge havbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor! Vi vil samle inn og dele kunnskap og data for å sørge for en bærekraftig utvikling og forvalting. Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleg-gende kunnskap – marine data.