Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

10 Sentralt stedsnavnregister (SSR)

10.1 Innledning

Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende database i perioden 1989–91, som et grunnlag for å lage et 3-binds navneregister for Forsvaret.

Lov om stadnamn forutsetter i § 12 Stadnamnregister: "Det skal førast eit sentralt stadnamnregister". I merknadene til loven står det at registeret "er tenkt lagt til Statens kartverk, som alt har byrja å byggja opp eit slikt register over namn på hovudkartserien". Det var naturlig at dette ble lagt til Kartverket, som allerede hadde etablert en navnedatabase.

SSR er i dag også oppdatert med navn fra andre kartserier (Økonomisk kartverk, sjøkart etc). Registeret oppdateres kontinuerlig med alle navnevedtak som gjøres i henhold til lov om stadnamn – av Statens kartverk, kommunene og andre vedtaksinstanser.

 

10.2 Installasjon

Informasjon om installasjon av programmet SSR 2.0 er tilgjengelig i brukerveiledning publisert internt i Kartverket.

 

10.3 Innlegging av vedtak

Innlegging av vedtak er beskrevet i føringsinstruks og brukerveiledning publisert internt i Kartverket.

 

10.4 Sosi stedsnavn

Informasjon om SOSI Stedsnavn er tilgjengelig på Kartverkets nettsider.

Gjeldende versjon er 4.5.

 

10.5 Produktinformasjon

Stedsnavndata kan lastes ned gratis fra nettsidene til Geonorge.

 

Vedlegg

Til toppen