Siste oppdatering

Sjøkart i fritidsbåter

Sesjonen med tema sjøkart i fritidsbåter ble arrangert digitalt 4. november, i regi av Sjøkartkonferansen 2020. Du kan se sendingen i opptak.

Bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester m.m. var tema i sesjonen om fritidsbåter, og i denne delen får du høre fra:

 • Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket
 • Magnus Sunnarvik-Ween, salgssjef i CT Marine Elektronikk
 • Matt Skuse, direktør for Akademiet i Redningsselskapet
 • Trond Glesaaen, Norges Padleforbund

En kilde til lokalkunnskap

Kartverket ønsker å rette ekstra oppmerksomhet rundt bruk av sjøkart i fritidsbåt. Mange fritidsbåtbrukere er usikre på hvordan de skal bruke sjøkartet. Sjøkartet er ikke bare et viktig virkemiddel for å unngå grunnstøting, men et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å ferdes i.

Kartverket: Sjøkart i fritidsbåter

Vi blir med Jan Hausken på seiltur i Oslofjorden

Hvordan velge riktig kart og utstyr?

Redningsselskapet om kartbruk og ulykker til sjøs

Norges Padleforbund

Spørsmål og svar

Under følger tips, spørsmål og svar fra live chat under konferansen knyttet til sesjonen om sjøkart i fritidsbåter.

Spørsmål og svar knyttet til farvannsbeskrivelsen Den norske los, dnl.kartverket.no:

 • Kan en lage "egen losbok", som en kan med den danske los?
  Du kan lage ruter og de kan lagres som pdf-er. Da blir informasjonen med.

 • Prøvde ut det med seilingsruter osv. Det som er veldig kjekt med funksjonen i den danske los er at en får oppdaterte skisser av selve havnene. Det bør dere ta en kikk på. Veldig kjekt når en skal ankomme.
  Takk for tipset. Vi skal se hva vi kan lære av den danske los.

 • Er det Den norske los som anbefales som app, eller er Gule sider "På sjøen" et like godt alternativ?
  Vedrørende valg av app anbefaler Kartverket Den norske los fordi det oppdateres hyppigere enn Gule sider og gir mer informasjon. Den norske los er en farvannsbeskrivelse som dekker norskekysten, Svalbard og Jan Mayen – og er et supplement til sjøkartene. Se mer utfyllende informasjon om Den norske los, samt historiske utgaver som kan lastes ned i pdf-format.

 • På klippet fra Den norske los sto det *I xx Lysefjorden inntreffer Høyvann og lavvann samtidig... Hvordan fungerer det i praksis..?
  Midlere forskjell mellom spring høy- og lavvann i Stavanger er 46 cm. I området Tungeneset – Lysefjorden inntreffer høy- og lavvann omtrent samtidig. Tidevannsforskjellene øker svakt innover i fjordene og i Lysebotn er forskjellene ca. 10 % større enn i Stavanger.

 • Den norske los på Ipad peker på Tangeflua. Hvorfor får jeg ikke opp fyrkarakteristikk?
  Feil og mangler kan rettes til dnl@kartverket.no.

 • Vil "Den norske los" fungere markant bedre enn for eksempel Navionics?
  Det kommer an på bruk og behov. Det vil være opptil den enkelte bruker. Den norske los er laget for profesjonelle brukere og er alltid oppdatert.

 • Digitalutgaven av Den norske los er vel ikke en app eller brukbar når man ikke har internettilgang? I så fall har den et annet bruksområde enn fo eksempel Navionics eller Gule Sider på sjøen.
  Den norske los er i første omgang et planleggingsverktøy. Det er riktig at Den norske los ikke er et fullgodt alternativ til kartplotter. Den er for supplerende opplysninger til sjøkartet for de som bruker elektroniske sjøkart og/eller papirkart.

API for tidevann, kunne dere integrert det i deres kartløsninger, f.eks. dnl.kartverket.no? 
Kartverket planlegger å få tidevann integrert i Den norske los, dnl.kartverket.no.

Finnes det et kart som viser endringene i Efs
Det finnes dessverre ikke, men dette er noe Kartverket jobber med.

Kjøpte nettopp sjøkart, men ser at det ikke er kompassrose. Kartet er sjøkart blad 15. Er dette vanlig?
I Kartverkets papirkart skal det være kompassrose. De ligger på land i sjøkart nr. 15, så dobbeltsjekk der.

Vedrørende omlegging av fyrsektorer: Hva innebærer omleggingen og når er den ferdig?
Norge har tidligere ikke fulgt den internasjonale standarden til IALA for fyrsektorer. Det er vi nå på vei til å gjøre, og denne innføringen gjør at svært mange lykter må omskjermes. Kystverket regner med å være ferdig med omlegging i løpet av 2025. Les mer om omlegging av fyrsektorer på kystverket.no.

Er kartene som leveres med kartplottere godkjente kart fra Kartverket?
Kartene på kartplotterne er stort sett alltid basert på data fra Kartverket, men er ikke offisielle godkjente kart. Produsenter som vil vise sjøkartdata fra Kartverket i sine kartplottere må inngå en avtale med Kartverket. Les mer og se oversikt over distributører i artikkelen "Sjøkart til kartplottere"

Dere har ikke tatt med Ocharts til OpenCPN.
Oppdaterte norske elektroniske sjøkartdata er også tilgjengeleg for det åpne kartplotterprogrammet OpenCPN. Les mer i artikkelen "Sjøkart til kartplottere".

Kommentarer fra deltakere til foredrag fra Padleforbundet:

 • Jeg tror Friluftsrådene på vestlandet sin kartløsning "Vestkystparken" nesten innfrir alle ønskene, men dekker kun Vestland(et), dessverre. : vestkystparken.no/alleturer/vestkystparkelementer
 • Stemmer, Vestkystparken.no har mye av det dere etterspør. For Bergensområdet også bof.no.
 • Vestkystparken sitt kart fungerer godt til planlegging, men usikker på oppdatering.
 • Det er Friluftsrådene som oppdaterer Vestkystparken.no. Konkret BOF, Fjordane FR, Dalane FR, Jæren FR, Ryfylke FR, og FR Vest. Ta gjerne kontakt med ditt lokale friluftsråd om du har innspill om oppdateringer.
 • Friluftsrådene bør strekke seg for å få til en fellesløsning for hele kysten ;-).
 • Enig, spill det inn til Friluftsrådenes Landsforbund :-).
 • BOF har lenge jobbet med en felles løsning for alle friluftsråd, også gjennom Friluftsrådenes landsforbund"

Tips fra deltakere:

 • Anbefaler å laste ned appen Navida.
 • Facebook-gruppen "På svai" har GPX filer med rundt 1400 svaiplasser, bøyer, havner, kaier osv. som kan importeres inn i kartene på moderne plottere, ipad osv. Da langs Norskekysten.
Del
XPPT