Siste oppdatering

Sjøkart for mindre fartøy

Sesjonen med tema sjøkart for mindre fartøy ble arrangert digitalt 4. november, i regi av Sjøkartkonferansen 2020. Du kan se sendingen i opptak.

De offisielle sjøkartene oppdateres jevnlig, og brukeren plikter å følge strenge regimer for å være à jour. Men tilfredsstiller sjøkart og sjøkartdataene brukernes behov? Er sjøkartprodukt og kravene tilpasset mindre fartøy, og hvilke alternativer finnes eventuelt for disse?

I sesjonen om sjøkart i mindre fartøy får du høre fra:

  • Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket
  • Signe Meling, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet
  • Pål K. Hansen, Vice President R/D, og Martin Ekholm, Vice President Sales, Telko AS
  • Kjell Ingebritsen, leder i Fiskarlaget
  • Haavard Holm, daglig leder i Sailorsmate

Sjøkartet er stadig i endring. Nye grunner oppdages og merkingen langs kysten endres. Fiskeoppdrett etableres og nye broer og luftspenn bygges. Et oppdatert sjøkart legger grunnlaget for å gjennomføre en sikker og effektiv seilas.

Kartverket: Tilgjengelige kartdata

Sjøfartsdirektoratet og Kartverket om sjøkart i mindre fartøy

Reportasje: Ut på rekefiske

Telko om mini-ECDIS

Norges Fiskarlag

Sailorsmate

Spørsmål og svar

Under følger tips, spørsmål og svar fra live chat under konferansen knyttet til sesjonen om sjøkart for mindre fartøy.

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig:

Leveranse til elektroniske sjøkartdata - er ikke dette en WMS-tjeneste slik at det til en hver tid er oppdatert?
Nei, det er S57-data og blir tatt inn i kartplottere om bord. WMS-tjenesten er derimot alltid oppdatert på nett.

Er dette kartene som vil komme for Raymarine brukere om kort tid? De nye kartene som kommer til Raymarine vil oppdateres direkte på nett etter hva jeg har blitt informert om.
Hvor ofte Raymarine oppdaterer data fra Kartverkets databaser er de best skikket til å svare på. Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir tilbydd av flere distributører. Se oversikt over hvem distributørene er og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkart.

I et elektronisk S57-sjøkart ser vi ofte områder som har dårlig oppløsning på bunndata, de blå feltene. Noen ganger er dette i hovedled, men som oftest er dette utenfor hovedled. Vil dette bli rettet? Det er tross alt der småbåter ferdes.
Kartverket jobber kontinuerlig med å oppdatere kartgrunnlaget. Hovedfokus er for tiden havner og farleder og Svalbard, men viktige områder for fritidsflåten blir også prioritert.

Kostnaden for en ECDIS er et stort problem for mindre fartøy, størrelsen er også et stort problem.
Kartverket er klar over utfordringen med kostnadene for bruk av ECDIS for mindre fartøy. Vi er i dialog med blant annet Sjøfartsdirektoratet for å se på alternative løsninger som kan gjøre noe med denne problematikken. Mer om datakvalitet i norske sjøkart.
Innspill i chat: Port State Control i Sjøfartsdirektoratet har verktøyet "Inspector" fra PRIMAR/ECC. Dette gir god oversikt over ENC- og ECDIS-status for de fartøyene som har dette ombord, og gir info om brukere som da ikke seiler på offisielle kart langs Norskekysten.

Støtter miniECDIS S-63?
Det stemmer.
Supert - da kan PRIMAR distribusjon brukes til miniECDIS-brukere som gir muligheter for kjøp av kun de kartcellene som skal brukes, noe jeg vil tro reduserer prisen sammenlignet med kjøp av definerte regioner/områder.

Kan dere utdype behovet for en annen ENC abonnementsmodell for fartøy<24 meter - er det andre momenter enn redusert prising?
Behovet er reduserte priser på kartceller for de små fartøyene. Det er et ønske om en segregert prising i markedet. Det er Ikke snakk om andre momenter enn redusert prising.

Veldig fin presentasjon av Sailors Mate, et spørsmål til presentasjonslaget av sedimenter - er dette i henhold til en standard, ev. hvor finner vi den? Er tegnereglene for presentasjon satt, eller er det opp til systemleverandør?
Datasettet er tilgjengelig i Geonorge. Det er NGU sitt datasett. Hvis det finnes tegneregeler er det informert om dette i metadataene i Geonorge.

Andre innspill:

  • Vil man at mindre fartøy skal benytte noe tilnærmet ENC-kart så må prisen ned, hvis ikke blir papirkarter kjøpt og liggende ubrukt og en plotter med utdaterte kart benyttet.
  • Lyktenes karakteristika MÅ kunne lett leses, ikke skjules i zoom, lag eller må klikkes på.
  • Kart appen NaVida anbefales sterkt.
Del
XPPT