Lanserer ny rapport om havnivåstigning i Norge

Hvordan vil havnivåstigningen påvirke kystkommuner og byer i Norge, og hvordan bør vi planlegge for disse endringene?

12:30 - 14:00
Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Arrangør: Miljødirektoratet

Pris: Gratis

Se direktesending på miljødirektoratet.no.

Miljødirektoratet i samarbeid med Norsk klimaservicesenter og Nansensenteret inviterer til lansering av ny rapport om havnivåstigning i Norge.

I tillegg til en presentasjon av rapporten, blir det panelsamtale med blant andre klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Samtalen vil handle om hvordan havnivåstigningen vil påvirke kystkommuner og byer i Norge og hvordan vi bør planlegge for disse endringene.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk klimaservicesenter oppdatert kunnskapsgrunnlaget om havnivåstigning i Norge. Kartverket har vært prosjektleder.

Rapporten viser hvordan havnivået i Norge er forventet å stige fram mot år 2100, 2150 og 2300. Framskrivingene som er lagt til grunn baserer seg på sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC AR6). Formålet med rapporten er å gi politikere og beslutningstakere et kunnskapsgrunnlag for å tilpasse kystkommuner- og byer i Norge til økt havnivå.

Program:

  • Velkommen ved direktør Ellen Hambro (Miljødirektoratet)
  • Presentasjon av rapporten ved Matthew Simpson (Kartverket)
  • DSB ved Cathrine Andersen presenterer hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal samfunnsplanlegging
  • Panelsamtale om utfordringene vi står ovenfor og mulige løsninger 

Direktør Ellen Hambro leder panelsamtalen med: 

  • Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad
  • Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Sigrun Wiggen Prestbakmo
  • Fagleder i Kommunesektorens organisasjon, Kjetil Bjørklund 
  • Direktør i Klimaetaten i Bergen, Stina Ellevseth Oseland
  • Direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven

Rapporten "Sea-Level Rise and Extremes in Norway" er utarbeidet av Kartverket i samarbeid med Meteorologisk institutt, NORCE og Nansensenteret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppdaterer tilhørende veileder til kommunene om hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal planlegging.

Del
XPPT