Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen:

  • Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune
  • Skedsmo, Fet og Sørum er slått sammen til Lillestrøm kommune
  • Rømskog og Aurskog-Høland er slått sammen til Aurskog-Høland kommune
  • Asker, Røyken og Hurum er slått sammen til Asker kommune
  • Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner er slått sammen til Drammen kommune
  • Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune
  • Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner er slått sammen til Indre Østfold kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i Oslo og Viken fylker fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fylkessammenslåing

Fra årsskiftet ble Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til Viken fylke.

Oslo fortsetter som fylke og kommune.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo og Viken: astrid.rygg@kartverket.no, marit.bekkhus@kartverket.no og jon.kaasa@kartverket.no

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass