Klikk for å se fylkeskartet med signatur.jpg

Sent på høsten 2019 var det hektisk aktivitet ved Kartverkets kartografiavdeling og fylkeskartkontorene for å utarbeide nye fylkeskart som viser endringene etter kommune- og regionreformen.

Stor interesse og høytidelig overrekkelse

Det var stor interesse for kartet over Oslo og det nye storfylket Viken med endringene etter kommune- og regionreformen.

31. januar ble et eksemplar av det nye fylkeskartet overrakt til fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Fylkeskartsjef Tor Ivar Solsrud Majercsik ved Kartverket Oslo og Viken sto for overrekkelsen av kartet, som var påført en hilsen med takk for det gode samarbeidet. I tillegg var eksemplaret nummerert (nr. 1), stemplet og signert av fylkeskartsjefen.

STOR INTERESSE: Fylkesmannen for Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, viste stor interesse for de nye kartene (Foto: Anne Gunn Slåttedal Fossland, Fylkesmannen i Oslo og Viken).

Flott layout og mye faktainformasjon

De nye fylkeskartene har flott layout og er påført faktainformasjon om fylket og kommunene. På kartene finner du faktaopplysninger om:

 • fylker
 • oversikt over kommuner og
 • litt informasjon om kommunene
  • kommunenummer
  • kommunenavn
  • administrasjonssenter
  • befolkning og
  • areal

Kom og hent!

Fylkeskartkontoret har en god del eksemplarer av fylkeskartene i Storgata 33 i Oslo, for distribusjon til de som ønsker ett eller flere eksemplarer av kartene. Siden vi har et begrenset opplag, må vi foreta en behovsvurdering dersom noen ønsker mange eksemplarer. Fylkeskartkontoret har ikke mulighet til å sende ut kart pr. post, så kartene deles ut ved oppmøte. Vi deler ut fylkeskart så langt lageret rekker.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt på oslo@kartverket.no dersom dere ønsker ett eller flere eksemplarer.