Tabellen gir en oversikt over prosjekter i 2020. Status på prosjektene oppdateres fortløpende. 

Data publiseres på www.norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Viken fylke
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartLeveransedato fra firmaFirmaStatus 18.6.20
Øvre Romerike 2020 Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal FKB-B ajourføring og nykartlegging, ortofoto og laserskanning 5 pkt Øvre Romerike 2020 15.9.2020 Ortofoto 15.10.2020 Laser 22.2.2021 FKB

Terratec foto og laser

COWI konstruksjon

Fotografering og laserskanning gjennomført.
Asker og Bærum 2020 Asker og Bærum FKB-B ajourføring Asker og Bærum 2020 26.10.2020 FKB

Terratec foto

COWI konstruksjon

Fotografering  gjennomført
Follo 2020 Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk Ortofoto 8 cm, Sant ortofoto utvalgte områder Follo 2020  1.9.20 Terratec Fotografering gjennomført 
Ringerike Hole 2020 Ringerike og Hole FKB-B ajourføring, ortofoto Ringerike Hole 2020 16.11.2020 FKB
15.12.2020 ortofoto

Terratec foto

Rambøll konstruksjon

Fotografering lavtliggende områder gjennomført
Østfold FKB 2020 Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold og Råde FKB-A og FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto Hvaler, Indre Østfold (Trøgstad) og Råde. Østfold FKB 2020 1.9.2020 ortofoto
1.2.2021 FKB data

COWI foto

Rambøll konstruksjon

Fotografering gjennomført
Hallingdal 2020 Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad FKB-B ajourføring og ortofoto Hallingdal 2020 15.01.2021 FKB
15.02.2021 ortofoto
COWI Fotografering pågår