Hopp til innhold

ND-årsmøter (fagdagen utsettes)

31 Mar 2020
11 Apr 2020
Skype - Merk ny tid!
Kl. 12:00 - 15:00

Som følge av corona-utbrudd og smittevern har vi bestemt at gjenstående ND årsmøter i Bærum, Lier, Moss og Nittedal ikke vil bli gjennomført ved fysisk oppmøte.

Fagdagdelen utgår helt fordi den ikke egner seg for skype-presentasjon – bl.a. pga. gruppearbeid. Denne delen vil bli arrangert på et senere tidspunkt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

ND-årsmøtedelen vil bli gjennomført på Skype, lenke vil bli sendt ut til alle påmeldte.

Akkurat nå er det viktigst at det er fokus på generell folkehelse og at vi alle bidrar til å begrense spredning av coronoa-viruset.Da er tiden kommet for at vi skal gjennomføre årsmøter i Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)-samarbeidet i Oslo og Viken fylker.

Fagdag Matrikkel er utsatt. Det vil derfor bli endringer i programmet.

Følgende møter avholdes via Skype i tidsrommet 12:00 - 15:00

Nærmere informasjon om tidspunkt kommer

 • Moss 31. mars. Påmeldingsfristen har gått ut!
 • Nittedal 1.april. Påmeldingsfristen har gått ut!

Åvholdte møter

 • Lier 18. mars. Møtet ble avholdt via Skype.
 • Bærum 17. mars. Møtet ble avholdt via Skype.
 • Gol tirsdag 10. mars. Avholdt!
 • Kongsberg 11. mars Avholdt.

Fagdag matrikkel blir utsatt inntil videre - ny dato kommer

09:00 Velkommen til fagdag matrikkel – presentasjonsrunde

 • Ny versjon av matrikkel (3.16)
 • Adressering

10:00

 • Kan man stole på grensene i matrikkelen
 • Jordskiftesake

11:00

 • Evaluering av kommune- og regionreform
 • Innspill fra kommune
 • gruppearbeid og oppsummering

12:00 – 12:45 Lunsj

Program for Norge digitalt årsmøte

12:45 Godkjenning av referat med evt. oppfølging av aksjonspunkter. Presentasjonsrunde

13:00 FDV årsmøte

 • Gjennomgang økonomi 2019
 • Gjennomgang økonomi 2020
 • Gjennomgang FDV Vedlegg og ny FDV avtale
 • Valg av kommunerepresentant til Fylkesgeodatautvalget for Oslo og viken

13:45 - 14:00 Pause

14:00 Fokusområder i Geodataplan med handlingsplan

 • Årsberetning Kartverket Oslo Viken
 • Geovekst/ Felles KartdataBase
 • Matrikkel
 • Plan/ Temadata 

Praktisk informasjon

Utgifter i forbindelse med FDV-årsmøtene dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj til de fremmøtte på de forskjellige lokasjonene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Oslo og Viken: Linn.Varhaugvik.Arto@kartverket.no