Hopp til innhold

Sjøkartkonferansen 2020

3 Nov 2020
4 Nov 2020
Kartverkets sjødivisjon
Webinar
Kl. 9:00

Sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og den nye generasjonen nautiske publikasjoner og karttjenester er tema på årets Sjøkartkonferanse. Sett av datoene 3. og 4. november!Tirsdag 3. og onsdag 4. november inviterer Kartverkets sjødivisjon til Sjøkartkonferansen 2020. På grunn av korona vil konferansen holdes digitalt som et interaktivt webinar.

Velkommen til faglig webinar! Endelig program kommer etter hvert.

Sikre og effektive havner

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. For å være i stand til å flytte mer gods fra vei til sjø må vi utnytte potensialet som ligger i skipsfarten, og styrke samspillet mellom land og sjø. På Sjøkartkonferansen vil vi ta for oss arbeid og tiltak som pågår for å standardisere og fremskaffe bedre data som skal bidra til å skape sikrere og mer effektive havner.

Sjøkart for mindre fartøy

Sjøkartet er stadig i endring. Nye grunner oppdages og merkingen langs kysten endres. Fiskeoppdrett etableres og nye broer og luftspenn bygges. Et oppdatert sjøkart legger grunnlaget for å gjennomføre en sikker og effektiv seilas. De offisielle sjøkartene oppdateres jevnlig, og brukeren plikter å følger strenge regimer for å være à jour. Men tilfredsstiller sjøkart og sjøkartdataene brukernes behov? Er sjøkartprodukt og kravene tilpasset mindre fartøy, og hvilke alternativer finnes eventuelt for disse?

På Sjøkartkonferansen tar vi for oss denne utfordringen, og vil debattere muligheter og begrensninger.

En ny generasjon nautiske publikasjoner

Det er en stor utvikling innen nautiske hjelpemidler og publikasjoner som tilbys brukerne. Eksisterende nautiske publikasjoner videreutvikles, nye nautiske hjelpemidler, karttjenester og kartdata tilbys.

På Sjøkartkonferansen vil vi deg et innblikk i noe av denne utviklingen.

Fritidsbåter

Kartverket ønsker å rette litt ekstra oppmerksomhet rundt bruk av sjøkart i fritidsbåt. Mange fritidsbåtbrukere er usikre på hvordan de skal bruke sjøkartet. Sjøkartet er ikke bare et viktig virkemiddel for å unngå grunnstøting, men et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å seile i.

På årets Sjøkartkonferanse vil deler av konferanse-dagen vies fritidsbåtsegmentet. Temaer vil være bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester bl.a. 

Møteplass

Har du generelle spørsmål om konferansen, ta kontakt med Omar Olsen på omar.olsen@kartverket.no.

Kartverket ønsker å skape en digital møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører. For å bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.