Siste oppdatering

Geografisk økosystem for Europa aktivert

Som en del av prosjektet GeoE3 har Kartverket vært med på å forbedre tilgjengeligheten og samvirket mellom europeiske geodata. Dette etablerer et felles geografisk økosystem for Europa.

GeoE3 har utviklet en plattform som gjør det mulig å koble viktige data av høy verdi (for eksempel meteorologiske eller statistiske data) dynamisk sammen med uttrekk av geodata fra eksisterende dataplattformer (for eksempel bygningsdata eller veinettdata). Dette forenkler analyser og visualisering både nasjonalt og over landegrenser.

– Dagens kartpresentasjoner i de nasjonale geodataportalene begrenses ofte av landegrenser, men det gjør ikke nødvendigvis brukerbehovene, sier fagdirektør Morten Borrebæk i Kartverket. Han er en av flere fra Kartverket som har deltatt i prosjektarbeidet.

En åpen og offentlig digital datatjeneste for infrastruktur, Open Public Data Digital Service Infrastructure, er etablert. Denne kan integrere data fra eksisterende og nye nasjonale, regionale og grenseoverskridende digitale tjenester.

Tilgang til og samvirke mellom geodata og andre data

GeoE3 har undersøkt brukervennligheten og forbedret metadatainformasjon, samt sett på hva som skal til for å få data til å fungere sammen.

Bilde av fagdirektør Morten Borrebæk. Foto: Tomas Rolland, Kartverket
VIKTIG LÆRING: – Arbeidet har vist oss at modenheten i de nasjonale kartverkenes data kan bli bedre, også Kartverkets data. Dette er noe som vi jobber videre med, sier Kartverkets fagdirektør Morten Borrebæk. Foto: Tomas Rolland, Kartverket

– Det er utviklet interoperabilitetskart, et konsept som måler hvor «modne» data er, ut fra gitte kriterier. Arbeidet viste at modenheten i de nasjonale kartverkenes data er varierende og kan bli bedre, også Kartverkets data. Dette jobber vi videre med i samband med datastyring (data governance) i Kartverket, forteller Borrebæk.

Prosjektet har også sett på hvordan tilgjengeligheten kan forbedres gjennom European Data Portal.

Tjenester i plattformen

GeoE3 har tatt utgangspunkt i tre brukstilfeller:

 • Solenergipotensial samt å effektivisere bruk av energi i bygninger
 • Intelligente transportsystemer (ITS) med tilhørende assistentsystemer
 • Grenseoverskridende smarte byer med Finland og Estland som utgangspunkt.

Den nye integrasjonsplattformen har implementert tjenester for brukstilfellene i prosjektet, noe som kan brukes som mal for nasjonale plattformer. Det er utviklet en rekke nye grensesnitt (API-er) med hovedvekt på de nye OGC API-standardene som for eksempel OGC API Features og OGC API Coverages. Totalt har prosjektet implementert 325 nye API-er.

Solenergipotensial

Basis geodata (data om fysiske objekter, både naturlige og menneskeskapte) fra de nasjonale kartverkene og værdata fra nasjonale meteorologiske etater er gjort tilgjengelige gjennom moderne API-er.

– Disse dataene blir blant annet brukt i en nyutviklet applikasjon (Web Prossessing Service) som estimerer solenergipotensialet på bygningstak, sier Borrebæk.

Energieffektive bygninger

Basert på data fra nasjonale eiendomsregistre, værdata og andre basis geodata, er det utviklet en metode for å estimere energieffektivitet i bygninger. Utgangspunktet var EUs Energy Efficiency Directive (EU/2023/1791), som er et ledd i arbeidet med nullutslippsbygninger.

Dessverre hadde ikke matrikkelen, Kartverkets nasjonale eiendomsregister, de dataegenskapene som var essensielle for en slik estimering.

E-læring og beste praksis

Det er laget et sett med e-læringsmoduler og dokumenter som viser beste-praksis. Via «Location Innovation Academy» tilbys det tre kurs med tolv e-læringsmoduler.

– Kursene skal hjelpe offentlige etater, særlig nasjonale kartverk, med å få mest mulig verdi ut av sine plattformer for geodata, sier Borrebæk.

Kursene gir kompetanse i å utvikle et økosystem med generiske tjenester som kan knytte sammen ulike datasett og tjenester for geografiske data. Kartverket har laget e-læringsmodulene for semantisk og organisatorisk interoperabilitet.

– Samarbeid, erfaring- og kompetanseutvikling sammen med andre land er viktig for å bygge kompetanse i Kartverket. Det finnes ingen kurs for utvikling av et digitalt geografisk økosystem. Dette blir til underveis, og fortrinnsvis i nært samarbeid med lignende organisasjoner i andre land, avslutter Borrebæk.

Fakta om prosjektet GeoE3 – Geospatially Enabled Ecosystem for Europe

Et samarbeid mellom nasjonale kartverk i Finland (prosjektleder), Norge, Estland, Nederland, Spania og Open Geospatial Consortium (OGC).

Medfinansiert av Connecting Europe Facility i den europeiske unionen (EU).

Prosjektet startet høsten 2020 og ble avsluttet i februar 2024.

Målsettinger:

 • Tilgang til og samvirke mellom geodata og andre data.
 • Dynamisk harmonisering av geodata basert på brukerhistorier.
 • Bygge et økosystem basert på nasjonale plattformer

Metadata er gjort tilgjengelig i den offisielle europeiske dataportalen, data.europa.eu.

Les mer om GeoE3 på prosjektets nettside.

Fakta Prosjektpartnere i GeoE3

 • National Land Survey of Finland
 • Finnish Meteorological Institute
 • Statistics Finland
 • Spatineo (Finland)
 • Kartverket
 • Cadastre, Land Registry and Mapping Agency, The Netherlands
 • Open Geospatial Consortium (OGC) Europe
 • Centro Nacional De Información Geográfica, Spain
 • Direccion General Del Catastro, Spain
 • Estonian Land Board
 • Information Technology Center of the Ministry of the Environment Estonia
 • Aventi Intelligent Communication Norway 

Resultater fra GeoE3-prosjektet

Del
XPPT