Møte i Fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark avholder digitalt møte denne dagen. Tema på møtet er fylkesgeodataplanen og revisjon av denne. Medlemmene av utvalget er invitert.

09:00 - 11:30
Digitalt

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene, og revideres årlig.

Til gjeldende Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Kartverket Troms og Finnmark ved steinar.vaadal@kartverket.no

Del