Møte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i FGU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Foreløpig saksliste er klar.

12:00 - 14:00
Teams (invitasjon er sendt medlemmene)

Foreløpig saksliste

Status pågående aktiviteter i fylket

  • Nytt fra arbeidsutvalget for basis geodata (bla. status kartleggingsaktivitet)
  • Nytt fra arbeidsutvalg plan og temadata
  • Nytt fra Kartverket

Kompetanse og ressurser innen fagområdene

  • Status og aktiviteter
  • Status for mulige kommunesamarbeid

DIGI-nettverk i Troms og Finnmark

  • Informasjon om nettverket fra prosjektleder Monica Larssen (prosjektleder / Harstad kommune)

Vel møtt!

Del