Siste oppdatering

Framfeste

I et framfesteforhold vil det være tre parter; grunneier, fester og framfester. Noen ganger er det flere framfesteforhold også.

Hvem eier hva?

 • Grunneier eier grunnen, og fester sin eiendom til den som i grunnboken fremgår som "fester".
 • Fester har en festerett rett til grunnen, men fester denne videre til fremfester. I et slikt tilfelle eier festeren verken grunnen eller bygningene.
 • Framfester er eier av bygningene og har et festeforhold med festeren. 

I noen tilfeller er det tinglyst flere framfesteforhold som gjelder samme eiendom, og det vil alltid være det siste framfesteleddet som er tinglyst eier av byggene på eiendommen. 

Sletting av festeretten

Når festeren trer ut av festeforholdet

Noen ganger ønsker festeren å tre ut av festeforholdet. Dette er gjerne fordi framfesteren skal feste direkte av grunneieren, eller fordi framfesteren skal innløse festetomten.

Ettersom festeren i et slikt tilfelle ikke er tinglyst eier til verken grunnen eller bygningene, kreves det ikke tinglysing av skjøte. Festeren kan sende inn en signert begjæring om sletting av festekontrakten. I noen tilfeller er det andre enn grunneieren og festeren som må involveres, og gi skriftlig samtykke til sletting av festekontrakten. 

Les mer om dette i Rundskriv om Tinglysing kapittel 11.2, problemstilling 6.

Heftelser i festeretten

Når festeretten skal slettes må heftelsene som er knyttet til festekontrakten, slik som pantedokumenter, slettes før festekontrakten kan slettes.

Rettigheter inntatt i festekontrakten

Videre må festeren ta stilling til om det er bestemmelser i festekontrakten som fortsatt skal bestå, selv om festekontrakten skal slettes. 

Dersom det er gitt rettigheter til en tredjepart i festekontrakten, som ikke lenger skal hefte i denne eiendommen, må rettighetshaveren signere på sletting av disse rettighetene. 

Les mer om sletting av festekontrakt.

Innløse framfeste

Når framfesteren skal innløse festeretten, må eiendommen ha et eget bruksnummer. Du må kontakte kommunen for å få hjelp til å endre eiendommen fra å ha et festenummer til et bruksnummer.

Fremgangsmåte:

 • Skjøte på tomten fra grunneieren til framfesteren - signert av grunneieren
 • Slette framfestekontrakten i punkt 6 på skjøtet fra grunneieren - signert av framfesteren. Dersom grunneieren eller andre rettighetshavere skal slette rettigheter kan de legge ved en erklæring om sletting
 • Sletting av festekontrakten med en erklæring - signert av festeren og andre rettighetshavere

Les mer om innløsing av festerett.

Fester skal eie bygningene

Dersom festeren skal bli eier av bygningene må framfestekontrakten slettes, og bygningene må overføres fra framfesteren til festeren med et skjøte. . Framfesteren må slette sin festerett i punkt 6 på skjøtet. 

Dokumentavgift

Overskjøting av grunn eller bygninger vil som hovedregel utløse dokumentavgift.

Mer informasjon om dokumentavgift.

Postadresse

Send dokumentene til:

 • Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss

Skjema

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Ofte stilte spørsmål

Del