Siste oppdatering

Transport av festerett

En tinglyst festerett kan transporteres til ny eier med et skjøte. Hvis det ikke er bygninger på festeeiendommen kan festeretten transporteres med en erklæring.

Festeeiendom med bygninger

Du kan overføre en tinglyst festerett til noen andre ved å fylle ut et skjøte. I mange tilfeller er det bestemt i festekontrakten at bortfesteren skal samtykke til overføring av festeretten. Du må selv undersøke hvilke bestemmelser som finnes i festekontrakten. Dersom bortfesteren skal samtykke, skal han signere i feltet for "bortfesters signatur" på side 2 på skjøtet. 

Du kan bestille kopi av festekontrakten ved å fylle ut dette bestillingsskjemaet.

Når du transporterer en tinglyst festerett som har bygninger, skal du betale dokumentavgift av bygningens verdi og verdien av festeretten. Dette følger av årsrundskriv for dokumentavgift 2.1 og 2.3.

Les mer om dokumentavgift.

Festeeiendom uten bygninger

Når du fester en tomt uten bygninger kan du transportere rettigheten til andre uten å fylle ut et skjøte. Du kan transportere rettigheten med en påtegning på den allerede tinglyste festekontrakten, eller med en løs erklæring.

Hvis du har den originale festekontrakten som opprinnelig ble tinglyst kan du skrive en transporterklæring direkte på denne. Denne påtegningen gjøres normalt nederst på siste side av kontrakten. Navn og fødselsnummer (11 siffer) til mottaker av rettigheten må fremgå av påtegningen. Transporten må signeres av den som overfører festeretten fra seg, sammen med fødselsnummeret. 

Transport på løs erklæring Slik kan du overføre festerett uten bygninger på løs erklæring

 • Du må skrive at festeretten skal transporteres.
 • Du må oppgi dokumentnummeret festekontrakten har i grunnboken. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret er, kan du se grunnboksbladet til eiendommen din på nettsiden www.seeiendom.kartverket.no.
 • Du må skrive eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i. Dersom eiendommen har et festenummer må du også skrive det.
 • Fødselsnummer (11 siffer) til mottaker og avgiver av festeretten må fremgå av dokumentet.
 • Transporten må signeres av den som overfører festeretten fra seg.
 • Erklæringen må sendes i to eksemplarer. En original og en kopi, eller to originaler.

Det vil ikke bli beregnet dokumentavgift ved overføring av en festerett som ikke har bygninger. Innsender vil bli fakturert for tinglysingsgebyret.

Konsesjon

Du må avklare konsesjonsforholdet på eiendommen med kommunen før du sender dokumentet for tinglysing. Dette gjelder om eiendommen er bebygd eller ikke. 

Les mer om konsesjon.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT